หน้าหลัก | พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มจธ.
สืบค้นข้อมูล

Title โฉมหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของเมืองไทย
Object เอนก นาวิกมูล. "โฉมหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของเมืองไทย," แรกมีในสยาม 4. กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2541. หน้า 75-77. Call number AC159 อ-ร 2541
Summary หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของเมืองไทย คือ บางกอกรีคอร์เดอร์ รายเดือน ของหมอบรัดเลย์ เริ่มออกเมื่อ พ.ศ.2387 มีขนาด 23 x 27.5 ซม. ความหนา 4 หน้า / ฉบับ บางกอกรีคอดเดอร์รุ่นแรกพิมพ์ระหว่าง พ.ศ.2387-2388 แล้วล้มเลิกไป มีจำนวนสิบกว่าฉบับ เนื้อหาประกอบด้วยตำรา ข่าวต่างประเทศ ในประเทศ ราคาสินค้า และเรื่องที่น่าสนใจมากมาย บางกอกรีคอร์เดอร์ฉบับปฐมกฤษ์ ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ.1844 (พ.ศ.2387)

ที่มา:
เอนก นาวิกมูล. "โฉมหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของเมืองไทย," แรกมีในสยาม 4. กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2541. หน้า 75-77.