Search

ยุคหลังสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

พ.ศ.2385
- 14 มกราคม การพิมพ์ปฎิทินของไทยมีขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งบันทึกไว้ว่า "14 First Calendar Print in B." สันนิษฐานว่าพิมพ์โดยหมอบรัดเลย์  ในวันที่ 12 มีนาคม 2404   พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้พิมพ์ปฎิทินภาษาไทย และปราฎหลักฐานการพิมพ์ปฎิทินที่พิมพ์ในเมืองไทย ได้แก่ "ประนินทิน"  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์ปฎิทินขนาดพกพาขึ้นเป็นของชำร่วยสำหรับแจกขุนนางที่ลงนามถวายพระพรในวันขึ้นปีใหม่ ปัจจุบันคือ ปฎิทินหลวง
พ.ศ.2387
- (4 กรกฎาคม) หนังสือพิมพ์บางกอกรีคอร์เดอร์ ออกฉบับแรก (Update มีนาคม 2551 หน้า 105)
พ.ศ.2393
- มี การสร้างเรือกลไฟขึ้นเป็นครั้งแรกโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือวังหน้า และเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) สมุหพระกลาโหมผู้ซึ่งมีความสามารถในกิจการทางทะเล และการต่อเรือกลไฟหลวง โดยเริ่มเปลี่ยนแปลงเรือรบ จากกำปั่นรบใช้ใบมาเป็นกำปั่นรบกลไฟและเรือรบกลไฟชนิดใช้จักรข้าง จักรท้ายเรือที่ต่อสำเร็จเวลานั้น ชื่อสยามอรสุมพล มีจักรข้างยาว 75 ฟุต เฉพาะเครื่องจักรและกลไกนั้นสั่งมาจากประเทศอังกฤษ ส่วนลำเรือนั้นต่อที่กรุงเทพฯ เมื่อได้เรือสยามอรสุมพลใช้ในทางราชการเป็นที่สบพระราชหฤทัยแล้วจึงโปรด เกล้าฯ ให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์จัดการสร้างต่อไปอีกหลายลำ
พ.ศ.2394
- สร้างเรือกลไฟเป็นครั้งแรก
พ.ศ.2396
- ผลิตเงินกระดาษที่มีเครื่องหมายดุนนูนสำหรับคนตาบอด 
พ.ศ.2398
- 30 มีนาคม พ.ศ.2398  ทรงได้รับรถไฟจำลอง ชื่อ วิกตอเรีย ที่ใช้ไอน้ำขับเคลื่อน ซึ่งย่อส่วนจากรถไฟจริงชื่อเดียวกัน ที่ใช้งานที่ประเทศอังกฤษจากสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรียแห่งอังกฤษ
พ.ศ.2399
- ฉายพระรูป พระบรมสาทิสลักษณ์  โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระบรมสาทิสลักษณ์ฉายคู่กับสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ไปให้ประธานาธิบดี แฟลงคลิน เพียร์ซ แห่งสหรัฐอเมริกา เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของประเทศไทยที่ยอมให้ฉายพระรูปพระบรมสาทิส ลักษณ์
พ.ศ.2403
- ตั้งโรงกษาปณ์ทำเหรียญแบบขึ้นตามลักษณะสากลนิยมใช้เงินแทนพดด้วง จึง มีพระราชกระแสรับสั่งให้คณะทูตไทยที่ไปเจริญพระราชไมตรีกับประเทศอังกฤษ จัดซื้อเครื่องทำเงินมาถวายและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงงานขึ้นในพระบรมมหาราชวัง เมื่อติดตั้งเครื่องจักรเสร็จเรียบร้อย ได้พระราชทานนามว่า “โรงกษาปณ์สิทธิการ”
พ.ศ.2409
- ทรงโปรดเกล้าฯให้พระยาเทพอรชุน  จัดการสร้างกระโจมไฟที่สันดอนสำหรับเป็นเครื่องหมายให้ความสะดวกแก่เรือพาณิชย์  นับเป็นครั้งแรกที่สร้างกระโจมไฟในรัชกาลที่4
- เริ่มแรกของการวางสายการสื่อสารกับต่างประเทศ  ได้ทรงอนุญาตให้เจ้าหน้าที่อังกฤษ  สร้างสายโทรเลขจากประเทศพม่าผ่านประเทศไทยลงไปยังประเทศสิงคโปร์  มีความยาว 950 ไมล์
พ.ศ.2411
- พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทำนาย/คำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ล่วงหน้าถึง 2 ปี อย่างแม่นยำ และได้เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (18 สิงหาคม)